https://hookuphotties.net/nl/gebruiksvoorwaarden/Gebruiksvoorwaarden
Gelieerde openbaarmaking

Gebruiksvoorwaarden

Openbaarmaking van advertenties:

Deze website is een gratis internetbron om u te helpen bij het vergelijken en kiezen van handige datingplatforms. Het geeft geen informatie over alle datingsites of het aanbod van deze diensten.

De exploitant van deze website ontvangt vergoedingen voor advertenties van bedrijven die de op de website gepresenteerde diensten aanbieden. Dergelijke betalingen zijn van invloed op de beoordeling, locatie en volgorde waarin de diensten of producten worden gepresenteerd.

Desalniettemin is het vermeldenswaard dat compensatie niet het enige aspect is dat van invloed is op berichten, onderwerpen of inhoud op de site. Al onze schattingen, conclusies of beoordelingen zijn gebaseerd op een zorgvuldige analyse van verschillende criteria, die ook van toepassing zijn op de marktmacht, reputatie, algemene consumentenbelangen en conversieratio van een bedrijf.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de voorschriften en regels voor het juiste gebruik van https://hookuphotties.net/.

Door deze website te bezoeken, verwachten we dat u onze algemene voorwaarden volledig accepteert. Stop met het gebruik van de site als u de algemene voorwaarden op deze webpagina niet accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op de Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring, Disclaimer en alle Overeenkomsten: “U”, “Uw” en “Cliënt” hebben betrekking op u, de persoon die deze site bezoekt en de algemene voorwaarden van ons bedrijf. “Wijzelf”, “Het Bedrijf”, “Onze” en “Ons” hebben betrekking op ons Bedrijf. Tegelijkertijd hebben “Ons”, “Partij” en “Partijen” betrekking op zowel onszelf als de Klant, of onszelf of de Klant. Alle voorwaarden met betrekking tot het aanbieden, in overweging nemen en accepteren van de betalingen die nodig zijn om onze ondersteuning aan de Klant in de meest geschikte vorm te bieden, of het nu een officiële opdracht voor een bepaalde tijd is of enig ander specifiek gericht middel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de gespecificeerde producten/diensten van het bedrijf in overeenstemming met de geldende wetgeving in de VS. Elke vermelding van de hierboven geschetste terminologie of andere woorden in het meervoud, enkelvoud, hoofdletters en/of voornaamwoorden hij/zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen dus naar hetzelfde.

Koekjes

Wij gebruiken cookies. Door onze site, HookupHotties, te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies volgens ons privacybeleid.

De meeste moderne sites gebruiken cookies om toestemming te krijgen om bij elk bezoek gebruikersgegevens te verzamelen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om onze bezoekers gebruiksgemak en verbeterde functionaliteit te bieden. Sommige van onze advertentiepartners/affiliates kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunning

Indien niet anders vermeld, hebben onze website en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle materialen op HookupHotties. Alle rechten op intellectueel eigendom zijn voorbehouden. Het is toegestaan om pagina’s van https://hookuphotties.net door te kijken en/of af te drukken voor persoonlijk gebruik, gelet op de beperkingen die in deze voorwaarden zijn aangegeven.

Je hebt geen toestemming om:

 • Herpost informatie en inhoud van https://hookuphotties.net
 • Huur, sublicentiëer of verkoop inhoud van https://hookuphotties.net
 • Kopieer, dupliceer of reproduceer inhoud van https://hookuphotties.net
 • Verspreid materiaal van https://Hookuphotties.net (tenzij het materiaal hier specifiek voor bedoeld is).
 • Hyperlinken naar de inhoud van onze site

1. Onderstaande organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • overheidsinstanties;
 • webzoekmachines;
 • media-organisaties;
 • distributeurs van online-gidsen wanneer ze ons vermelden, mogen ze naar onze website linken, evenals de sites van andere genoemde bedrijven;
 • systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van niet-commerciële organisaties, liefdadigheidsfondsen en winkelcentra, die geen hyperlink naar onze site kunnen maken.

2. De bovengenoemde organisaties kunnen linken naar publicaties, onze homepage of andere informatie van onze site als de link:

 • is op geen enkele manier misleidend;
 • impliceert geen valse sponsoring, patronage of instemming van de koppelende partij en haar diensten of producten;
 • past in de context van de site van een linkende partij.

3. Naar eigen goeddunken kunnen we andere verzoeken om koppelingen naar onze site van organisaties van de volgende typen behandelen en goedkeuren:

 • bekende bronnen van consumenten- en/of bedrijfsinformatie zoals de American Automobile Association, AARP, de Consumentenbond en de Kamers van Koophandel;
 • websites van de dot.com-gemeenschap;
 • groepen of verenigingen die liefdadigheidsorganisaties vertegenwoordigen, inclusief liefdadigheidswebsites,
 • distributeurs van online-gidsen;
 • webportalen;
 • juridische, advies- en accountantskantoren, waarvan de belangrijkste klanten ondernemingen zijn;
 • handelsverenigingen;
 • onderwijsinstellingen.

Koppelingsverzoeken van de bovenstaande organisaties worden goedgekeurd als we vaststellen dat:

 • de link heeft geen nadelige invloed op ons of onze gelieerde ondernemingen (handelsverenigingen of andere organisaties die verdachte bedrijfstypes vertegenwoordigen, zoals thuiswerk, mogen niet naar onze website linken);
 • de organisatie heeft geen slechte staat van dienst;
 • we halen aanzienlijk voordeel uit de link naar onze site;
 • de link is in de context van algemene informatie over de internetbronnen of is in overeenstemming met de redactionele context in een nieuwsbrief of een analoog product dat de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie faciliteert.

Deze organisaties kunnen linken naar publicaties, onze homepage of andere informatie van onze site als de link:

 • is op geen enkele manier misleidend;
 • impliceert geen valse sponsoring, patronage of instemming van de koppelende partij en haar diensten of producten;
 • past in de context van de site van een linkende partij.

Indien u tot de in paragraaf 2 genoemde organisaties behoort en naar onze site wilt linken, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. Stuur ons gewoon een e-mail – zorg ervoor dat u de naam van uw organisatie, uw naam, contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) opgeeft, evenals de URL van uw website, een lijst met URL’s van waaruit u op het punt staat te linken naar onze site en een lijst met URL’s die u wilt koppelen. Het duurt 2-3 weken voordat we reageren.

Organisaties die toestemming krijgen om naar onze site te linken, kunnen dit op de volgende manieren doen:

 • Het gebruik van onze bedrijfsnaam;
 • Het gebruik van het unieke webadres waarnaar de link leidt;
 • Het beschrijven van andere kenmerken van onze site of materialen die logisch zijn in de context van de inhoud op de site van de linkende partij;
 • Zonder het logo of andere afbeeldingen van ons bedrijf te gebruiken bij het ontbreken van een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en toestemming is het niet toegestaan om kaders rond de pagina’s van onze website te tekenen of gebruik te maken van andere Photoshop-technieken die het uiterlijk of visueel overzicht van onze website veranderen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op uw webbron wordt geplaatst. U stemt ermee in ons volledig te vrijwaren van alle claims die met betrekking tot uw site ontstaan. Houd er rekening mee dat u op geen enkele pagina van uw website links kunt plaatsen die materiaal bevatten dat kan worden opgevat als onfatsoenlijk, lasterlijk of crimineel of dat de rechten van derden schendt of bevordert.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om op elk moment de verwijdering van alle of een bepaalde link naar onze website van uw bron te verzoeken. In dit geval bent u verplicht om alle links die naar onze site leiden onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen en ons koppelingsbeleid te wijzigen wanneer we dat willen. Door door te gaan met een link naar onze site, stemt u ermee in deze algemene voorwaarden na te leven.

Als u er plotseling achter komt dat een link op onze site of op een webbron die aan ons is gekoppeld dubbelzinnig en/of aanstootgevend is, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen uw verzoek om de link te verwijderen in overweging nemen, maar we hoeven dit niet te doen of op u te reageren.

Hoewel we ernaar streven de juistheid van de informatie op onze site te garanderen, kunnen we de nauwkeurigheid en grondigheid ervan niet garanderen. We verplichten ons er ook niet toe om ervoor te zorgen dat de site altijd van toepassing is of dat de inhoud op de site hypermodern is.

Disclaimer:

Voor zover wettelijk toegestaan, verwerpen wij alle voorwaarden, verklaringen en garanties met betrekking tot onze site en het gebruik ervan (inclusief eventuele garanties geïmpliceerd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het bevredigende kwaliteitsniveau en de geschiktheid van de goederen en/of diensten geleverd door het bedrijf). Niets in de beschreven disclaimer mag:

 • uw of onze aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt door onvoorzichtigheid te beperken of te elimineren;
 • uw of onze aansprakelijkheid voor frauduleuze activiteiten of opzettelijke verdraaiing van feiten beperken of elimineren;
 • uw of onze verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving;
 • uw of onze verplichtingen uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten in overeenstemming met de wet.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid beschreven in deze Disclaimer:

 • vallen binnen de reikwijdte van het vorige lid;
 • regelen alle verplichtingen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp ervan, inclusief verplichtingen die voortvloeien uit het contract, als gevolg van een misdrijf of bij het niet nakomen van de wettelijke plicht.

Vanwege het feit dat onze site, evenals de beschikbare diensten en informatie, gratis worden verstrekt, zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies, schade of schade van welke aard dan ook.

Beste datingwebsites

СasualDates
9.3
Read review
Together2Night
9.3
Read review
TenderMeets
9.3
Read review